SECURITY AWARENESS

Οι χρήστες υπολογιστών με χαμηλή ή μέτρια τεχνική εκπαίδευση είναι ο πιο αδύναμος κρίκος στην αλυσίδα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό σας γνωρίζει πως να αντιμετωπίσει τους κινδύνους. CYBERAWARE είναι μια SaaS εκπαιδευτική πλατφόρμα που βοηθά τους μη εξιδεικευμένους και έμπειρους χρήστες να εντοπίζουν και να αποφεύγουν τις πιο κοινές απειλές στον κυβερνοχώρο, οι οποίες κοστίζουν στις εταιρείες δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Μια διαδραστική εκπαιδευτική πλατφόρμα –ασπίδα για τον Οργανισμό σας. H εφαρμογή CYBERAWARE προσφέρει μία σειρά από διαχειριζόμενες υπηρεσίες που αφορούν την εκπαίδευση των χρηστών σε όλες τις πλευρές της ασφαλούς συμπεριφοράς στον κυβερνοχώρο. Ο χρήστης ευαισθητοποιείται, εκπαιδεύεται και πιστοποιείται στην αντιμετώπιση και αποφυγή τέτοιων κινδύνων. Ο οργανισμός σας προστατεύεται και αποκτά μια συνολική και ενιαία πολιτική για την πρόληψη περιπτώσεων που συνιστούν ή μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για τα δεδομένα του!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αποκτήστε τα αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα σας για να προμηθεύσετε την αγορά ζήτηση για εμπειρογνώμονες στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας είναι περιζήτητοι και σε έλλειψη. Εμείς προσφέρουμε στους εταιρικούς μας πελάτες προσαρμοσμένα προγράμματα εκπαίδευσης ώστε να βρούμε την ιδανική λύση για την εταιρεία σας και το προσωπικό σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να το συζητήσουμε. Αν στοχεύεις σε μια καριέρα στο Cybersecurity ή αν ενδιαφέρεσαι για ένα μεταπτυχιακό αλλά προτιμάς να μην είναι πλήρους απασχόλησης. Έχουμε τη λύση. Ειδικά στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, οι εργοδότες εκτιμούν την πρακτική εμπειρία και τις επαγγελματικές πιστοποιήσεις όσο και τα ακαδημαϊκά πτυχία. Οι πιστοποιήσεις μας διαφέρουν γιατί συνδυάζουν την πρακτική εκπαίδευση με τη θεωρητική γνώση.

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (EU GDPR) που θα τεθεί σε ισχύ την 25η Μαΐου 2018, θα επιβάλλει σημαντικές νόμιμες υποχρεώσεις στους οργανισμούς για τη συλλογή, αποθήκευση ή επεξεργασία δεδομένων. Για πρώτη φορά, χρηματικές κυρώσεις που αγγίζουν έως και το 4% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου θα εφαρμόζονται σε περιπτώσεις παραβίασης του εν λόγω κανονισμού. Επίσης περιλαμβάνει πρόσθετα μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών της ΕΕ. Γνωρίζουμε την αξία των δεδομένων για την επιχείρησή σας και τις σοβαρές επιπλοκές από μια παραβίαση δεδομένων. Η ομάδα συμβούλων μας εργάζεται με επιχειρήσεις για να παρέχει πληροφορίες και λύσεις σε πλήθος θεμάτων προστασίας δεδομένων και μπορεί να σας βοηθήσει: Να εφαρμόσετε την καλύτερη πρακτική για την επίτευξη και διατήρηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων της ΕΕ σε διαφορετικά ρυθμιστικά περιβάλλοντα. Να σχεδιάσετε και εφαρμόσετε μέτρα προετοιμασίας για τον προτεινόμενο νέο κανονισμό της ΕΕ.

CYBER SECURITY MANUALS

Στην 98η Σύνοδο της Επιτροπής Θαλάσσιας Ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου του 2017 (Maritime Safety Committee), ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) ενέκρινε το ψήφισμα MSC.428(98) Διαχείριση Ναυτιλιακού Κυβερνοκινδύνου στα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας. Το ψήφισμα επιβεβαιώνει ότι τα εγκεκριμένα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη διαχείριση του κινδύνου του κυβερνοχώρου σύμφωνα με τους στόχους και τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα Διαχείρισης της Ασφάλειας. Το ψήφισμα επιβεβαίωσε ότι οι υφιστάμενες πρακτικές διαχείρισης κινδύνων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των λειτουργικών κινδύνων που συνδέονται με την αυξανόμενη εξάρτηση από τα συστήματα που ενεργοποιούνται μέσω του κυβερνοχώρου. Μέσω του ψηφίσματος, τα κράτη μέλη του IMO ενθαρρύνονται να διασφαλίσουν ότι οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο αντιμετωπίζονται κατάλληλα στα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας το αργότερο μέχρι την πρώτη ετήσια επαλήθευση του εγγράφου συμμόρφωσης της εταιρείας μετά την 1η Ιανουαρίου 2021. Μαζί με τη δημοσίευση των κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση των κινδύνων στο ναυτιλιακό κυβερνοχώρο, αναπτύχθηκε πολλές έρευνες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την διαχείριση του κυβερνοκινδύνου από τα κράτη σημαίας, ενώσεις του ναυτιλιακού χώρου και από αναγνωρισμένους οργανισμούς. Λόγω της ταχύτατα εξελισσόμενης φύσης των κινδύνων στον κυβερνοχώρο, η συνεχής συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή μείωση των κινδύνων στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρο τον κλάδο της ναυτιλίας.